Rozměry-velikosti.cz
Rozměry, velikosti, velikostní tabulky!
Reklama, media, tisk > Papír

Rozměry papíru formátu A4, A5, A6, A3, ...


Každý formát papíru má své označení. To se skládá z písmena, po němž následuje číslo, např. A4.

Norma definuje 3 hlavní typy formátů: A, B a C.
Na základní A řadu navazuje rozšířená řada B a formáty řady C jsou užívány převážně pro obálky.

Za základní formát řady A se považuje A0. Ten je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají postupným půlením delší strany.

Nejčastější užití daných formátů v praxi:

A0, A1 Technické výkresy, plakáty
A2 Výkresy, tabulky, diagramy
A3 Noviny
A4 Kancelářské papíry, časopisy
A5 Sešity, bloky
A6 Pohlednice, školní notýsek
C4 Obálka pro papír formátu A4
C5 Obálka pro 1x přeložený papír formátu A4
C6 Obálka pro 2x přeložený papír formátu A4


ISO standard velikosti papíru (v mm):

A

B

C

0

841 × 1189

1000 × 1414

917 × 1297

1

594 × 841

707 × 1000

648 × 917

2

420 × 594

500 × 707

458 × 648

3

297 × 420

353 × 500

324 × 458

4

210 × 297

250 × 353

229 × 324

5

148 × 210

176 × 250

162 × 229

6

105 × 148

125 × 176

114 × 162

7

74 × 105

88 × 125

81 × 114

8

52 × 74

62 × 88

57 × 81

9

37 × 52

44 × 62

40 × 57

10

26 × 37

31 × 44

28 × 40

 

Tolerance specifikované ve standardu:

  • ± 1.5 mm pro rozměry až 150 mm

  • ± 2 mm pro délky v dosahu 150 k 600 mm

  • ± 3 mm pro rozměr nad 600 mm.

 

Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Rozměry základního formátu jsou zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:

SRA3: 320x450mm (často používaný formát v digitálním tisku)

RA Series Formats
SRA Series Formats
RA0 860 × 1220
SRA0 900 × 1280
RA1 610 × 860
SRA1 640 × 900
RA2 430 × 610
SRA2 450 × 640
RA3 305 × 430
SRA3 320 × 450
RA4 215 × 305
SRA4 225 × 320

 

Na SRA3 se pohodlně vejdou i s ořezovými značkami a spadem 2xA4, 4xA5, 6xDL, 20 vizitek.

 

A pokud budete potřebovat své dílo na papíře ochránit, pomůže vám ochranná známka.

 

 

Další informace:

Partneři portálu: Trademark Registration Online |
Patentoid - ochranné známky snadno a rychle
Další odkazy:

Web vytvořil a spravuje Beneš & Michl

Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.