Rozměry-velikosti.cz
Rozměry, velikosti, velikostní tabulky!
Reklama, media, tisk > Papír

Rozměry papíru formátu A4, A5, A6, A3, ...

Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají postupným půlením delší strany.

Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

ISO standard velikosti papíru (v mm)

A

B

C

0

841 × 1189

1000 × 1414

917 × 1297

1

594 × 841

707 × 1000

648 × 917

2

420 × 594

500 × 707

458 × 648

3

297 × 420

353 × 500

324 × 458

4

210 × 297

250 × 353

229 × 324

5

148 × 210

176 × 250

162 × 229

6

105 × 148

125 × 176

114 × 162

7

74 × 105

88 × 125

81 × 114

8

52 × 74

62 × 88

57 × 81

9

37 × 52

44 × 62

40 × 57

10

26 × 37

31 × 44

28 × 40

 

Tolerance specifikované ve standardu jsou

  • ± 1.5 mm pro rozměry až 150 mm

  • ± 2 mm pro délky v dosahu 150 k 600 mm

  • ± 3 mm pro rozměr nad 600 mm.

 

Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:

SRA3: 320x450mm (často používaný formát v digitálním tisku)

RA Series Formats
SRA Series Formats
RA0 860 × 1220
SRA0 900 × 1280
RA1 610 × 860
SRA1 640 × 900
RA2 430 × 610
SRA2 450 × 640
RA3 305 × 430
SRA3 320 × 450
RA4 215 × 305
SRA4 225 × 320

 

Na SRA3 se pohodlně vejdou i s ořezovými značkami a spadem 2xA4, 4xA5, 6xDL, 20 vizitek.

 

Partneři portálu:
Další odkazy:

Web vytvořil a spravuje Beneš & Michl

Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.