Rozměry-velikosti.cz
Rozměry, velikosti, velikostní tabulky!
Reklama, media, tisk > Bannery

Velikost internetových bannerů, proužků


Reklamní banner se na internetu používá jako videospot v televizi. Je to reklamní medium, které umožňuje zadavatelům plnohodnotně odprezentovat nové produkty, či služby přímo na Vašem monitoru. Reklamní bannery se vyskytují ve formátech JPG, GIF a Flash.

Zpravidla se jedá o obdélníkový obrázek, příp. animaci zobrazenou v blízkosti obrazovky monitoru.

Bannery jsou jednou z nejčastějších forem internetové reklamy.

Nejpouživanější velikosti Bannerů

Leaderboard

745 × 100 px

Square banner

250 x 250px, 300 × 300 px

SkyScraper

120 x 600px, 160 x 600px

Rectangle

300 x 250px, 234x60px, 300 x 60 px,
468 x 60 px

Icon

88 x 31 px

Použití zvuku v banneru

Většinou lze v banneru použít i zvukovou stopu (záleží však na provozovateli portálu, kde bude reklama zobrazena). Zvuk se však musí pouštět až na pokyn uživatele. Spouštění probíhá na kliknutí (on/off), nebo při najetí myši a sjetí myši z banneru.

Označení reklamy (banneru) ve stránce

Slušností je reklamu na interentu označovat. Doporučuje se označit čitelným písmem o velikosti minimálně 10px (0.7em).

 

 

Tento článek je napsán v souladu se standardy, které jsou definovány organizací SPIR.

 

 

Další informace:

Partneři portálu: Trademark Registration Online |
Patentoid - ochranné známky snadno a rychle
Další odkazy:

Web vytvořil a spravuje Beneš & Michl

Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.