Rozměry-velikosti.cz
Rozměry, velikosti, velikostní tabulky!
Reklama, media, tisk > Normostrana

Normostrana - počet znaků a slov


Normostrana (zkráceně NS) se definuje jako strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer).

Zavedením této veličiny se vyvarujeme případným úskalím spojeným s nejednotným formátováním textu.

Normostrana = počet znaků a slov

Jak docílit normostrany v MS Office word:

  • 1 NS = 1800 znaků (30 řádků po cca 60 úderech, včetně mezer).
  • Řádkování 1,5.
  • Velikost písma 12 nebo 14.
  • Okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola.
  • Text zarovnat do bloku (viz stejnojmenná funkce na horní liště Wordu).

A co je pro mnohé pozitivní informací, tak díky zavedení normostrany se na stránku psanou na PC vejde méně textu, než na stránku napsanou na stoji.

 

Další informace:

Partneři portálu: Trademark Registration Online |
Patentoid - ochranné známky snadno a rychle
Další odkazy:

Web vytvořil a spravuje Beneš & Michl

Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.