Rozměry-velikosti.cz
Rozměry, velikosti, velikostní tabulky!
Reklama, media, tisk > Billboard, lavička, citylight

Rozměr billboard, bigboard, lavička, citylight


 

Billboard - Euro billboard

Billboard je reklamní plocha umístěná na veřejných místech a poblíž komunikací. Polepuje se potištěnými papírovými pásy, nebo potištěnou samolepící fólií. Billboardy se standardně vyrábí v několika formátech. Přesný rozměr je potřeba znát již při tvorbě reklamní grafiky, před samotným tiskem.

Základní velikost: 510x240cm

Grafické podklady se většinou připravují v měřítku 1:10, tedy: 300DPI rozměr 51x24cm

BigBoard

Bigboard je osvětlený reklamní nosič větších rozměrů. Bigboardy jsou umístěné na dobře viditelných strategických místech na hlavních tazích silnic a dálnic.

Rozměry bigboradu: 960 x 360 cm

 

 

Citylight

Citylight je samostatně stojící prosvětlený poutač. Jde o velmi atraktivní reklamní nosič, který je viditelný 24 hodin denně.

Nejčastější rozměry citylightu: 118,5 x 175 cm

Další rozěry se liší v šířce - používají se ještě citylighty o šířce 117cm a 115cm.


Lavičky

Rozměry plochy pro : 165 x 60 cm

Další informace:

Partneři portálu: Trademark Registration Online |
Patentoid - ochranné známky snadno a rychle
Další odkazy:

Web vytvořil a spravuje Beneš & Michl

Web rozmery-velikosti.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti. Za toto však neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.